Uterus Solutions sp. z o.o. prowadzi szereg projektów w dziedzinie badań naukowych, prac rozwojowych mających na celu postęp w medycynie oraz szeroko pojętej edukacji pozaszkolnej. 
W zakresie działalności usługowej realizujemy złożone nowatorskie projekty z różnych dziedzin. 
Łączymy wiedzę i wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy naukowej, organizacyjnej i biznesie celem realizacji projektów naszych klientów.


Uterus Solutions sp. z o. o.

KRS 0000743748
REGON 380948486
NIP 5322078884